Historier ur verkligheten – Lurad av telefonförsäljare

 

Avtalet om marknadsföring skulle minska Annas löpande kostnader, istället ledde det till fler fakturor och både hotfulla telefonsamtal och obehagliga mail.

Anna har en liten butik. Förra året blev hon kontaktad av en säljare, vi kan säga att han ringde från ”Företaget”, som skulle hjälpa henne med en företagsprofil på Google. Han skulle samtidigt säga upp hennes avtal med Eniro, då han menade att den nya företagsprofilen skulle göra det avtalet överflödigt. För detta skulle Anna betala en engångsavgift och eftersom hon samtidigt blev av med de löpande kostnaderna hos Eniro tackade hon ja, hon skulle ju trots allt spara pengar.

Fick inte vad hon lovats

Ganska snart insåg Anna att hon blivit lurad och att Företaget inte hade gjort allt de utlovat. Även om företagsprofilen nu var på plats hade avtalet med Eniro inte sagts upp, vilket hon märkte när hon fick en ny årsfaktura för införandet från Eniro. Hon fick då själv ta kontakt med dem för att avsluta det avtalet – till nästa år p.g.a. avtalsvillkoren om uppsägningstid. Hon orkade dock inte kontakta Företaget och ifrågasätta varför de inte gjort vad de lovat, eftersom hon redan betalat deras faktura och det var ju den enda hon skulle få.

Hon blev därför mycket förvånad när det dök upp ännu en faktura från Företaget, avseende företagsprofilen på Google. För att reda ut vad som hänt bestämde hon sig för att ta hjälp av Förenade Bolag.

Att bestrida fakturan

Genom att anlita Förenade Bolag som ombud fick Anna hjälp med att bestrida fakturan. Vi granskade underlaget som företaget hänvisade till och tillsammans med hennes utsaga låg det till grund för den juridiska riskanalys vi gjorde i ärendet. Utifrån den kunde vi lägga upp en plan för nästkommande steg.

Företaget ansåg att fakturan var korrekt, trots att det i avtalet framkom att det handlade om ett ettårsavtal. För att visa att de menade allvar började de ringa och skicka e-post till Anna för att tala om att fakturan skulle skickas vidare till Kronofogden om hon inte betalade.

Att inte ge efter för hot

Anna är inte ensam om att hamna i en liknande situation. Att hota med att skicka en faktura vidare till kronofogden eller hota med stämning är vanliga sätt att försöka få in en betalning. Att bestämma sig för hur man ska agera i såna här situationer är aldrig enkelt; Att inte betala fakturan kan göra att man riskerar både ökade kostnader och sin egen kreditvärdighet, men att betala kan leda till ytterligare faktureringar när man visat sin betalningsvillighet.

Att ta hjälp 

I det här läget kan det vara värt att göra som Anna och ta hjälp utifrån för att få en grundlig genomgång av vad som hänt och vilka risker man tar. En analys av det slaget kan leda till rekommendationen att man inte ska betala kravet, det är dock viktigt att komma ihåg att rekommendationen kan bli att fakturan bör betalas då risken anses för hög i förhållande till beloppens storlek och avtalets form. I de fallen kan strategin att inte betala istället leda till ökade kostnader i form av t.ex. räntor och avgifter om ärendet hamnar i tingsrätt.
Det är viktigt att man tar ett väl underbyggt beslut. Att ta hjälp för att förstå vad avtalet säger och hur lagen ser ut kan därför vara värt en hel del, både ekonomiskt och för den egna sinnesron.

Ny taktik för att få betalt

När Anna trots hoten inte gick med på att betala fick hon flera påminnelser, men med det stöd hon fick från oss orkade hon stå emot och fortsatte bestrida kraven. Då bytte Företaget taktik. Återigen blev hon uppringd, men med erbjudande om ett rabatterat pris om hon bara betalade fakturan. Samtidigt återupprepade de hotet om att skicka vidare kravet till Kronofogden.

Att stå fast vid strategin

Förenade Bolag hade vid sin granskning av ärendet gjort bedömningen att hennes chanser vid en eventuell tingsrättsförhandling var mycket goda. Anna förstod att hon inte stod ensam mot Företaget vilket gav henne extra styrka. Hon visste vad som hade hänt, hon hade redan betalat till dem en gång utan att få vad hon hade blivit lovad. Det gjorde att hon stod fast till vår valda strategi att inte betala.

Hur slutade det?

Så hur gick det för Anna? Jo, för henne slutade historien lyckligt. Efter månader av påminnelser och hot krediterade Företaget fakturan. Hon kan idag ägna sig helhjärtat åt att ta hand om sin butik.

Berättelsen är tagen direkt ur verkligheten men Anna heter egentligen något annat.

Förebyggande information

Med hjälp av tjänsten TryggFri från Förenade Bolag håller ni er löpande uppdaterade om aktuella företagsbedrägerier, bluffakturor, tillvägagångssätt, områden, logotyper och namn att vara observant på och försiktig med. Vår information kan vara skillnaden mellan att på förhand genomskåda ett bedrägeri eller ej.

Teckna er prenumeration idag!
Pris från 249:- per månad

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag