Samfakturera el? – Var försiktig!

Sedan en tid tillbaka blir många kontaktade om att byta till samfakturering av el.

Det innebär att du istället för att betala en elnätsfaktura och en elförbrukningsfaktura till dina elleverantörer istället får en faktura som gäller både elnät och elförbrukning.
Fakturan betalar du till en mellanhand, elförmedlare, som i sin tur betalar dina elfakturor med syftet att det ska underlätta för dig.
Om du råkar ut för en oseriös elförmedlare riskerar du att du betalar fakturan till dem men att elförmedlaren i sin tur inte betalar vidare. Du är dock fortfarande betalningsskyldig för de obetalda fakturorna.

I dessa avtal brukar också ingå att elförmedlaren har rätt att förhandla om dina elavtal och byta leverantör för att minska dina kostnader.
För att kunna genomföra detta måste du signera en fullmakt.
Beroende på bolag kan fullmakten vara en del i avtalet som e-signeras eller en fristående fullmakt som måste signeras fysiskt.

Fullmakterna som skickas ut från elförmedlarna är ofta mycket omfattande och komplicerade. Förutom att de ger dem rätt att förhandla om allt som gäller din el finns det ofta klausuler som ger dem rätt att överlåta fullmakten till annan part. Det finns exempel på fullmakter som överlåtits i flera led och använts flera år efter att de signerades, vilket innebär att du inte längre har kontroll över vem som skall leverera el till dig eller vad kostnaden blir eller vilka uppsägningstider som gäller.

Det kan vara mycket lockande att förenkla och minska sina elfakturor men man bör vara noggrann innan man signerar en fullmakt av det här slaget. Det är också viktigt att man återkallar fullmakten skriftligt om man inser att fullmaktstagaren inte lever upp till det som de lovat.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag