Elavtalsförsäljning och Stockholms Elbolag

Genom att påstå att de vet precis vad du har för elavtal och att de kan sänka dina kostnader försöker Stockholms Elbolag få dig att byta elleverantör. Detta trots att siffrorna de hänvisar till är helt tagna ur luften och de inte ens vet om bolaget de pratar med faktiskt har ett aktivt elavtal.

I ett av samtalen som kommit till vår kännedom sa Stockholms Elbolag att de ringer inför alla förändringar som sker på elmarknaden och att de ska sänka avgifterna för elabonnemang.  Säljaren talade om att de fasta kostnaderna var 129 kr per månad och de skulle sänka dessa till 99 kr, och att påslaget skulle sänkas från 30 till 9 öre. Det kontakade företaget sitter i kontorshotell och har inte något eget elabonnemang. När den uppringde påtalade detta avslutade säljaren samtalet.

Att i telefonsamtal hävda att man vet vad för avtal en eventuellt blivande kund har och påstå att man utifrån detta kan sänka kostnader är inte ovanligt. Detta används både vid tecknande av elavtal och av telefonavtal. Det är då viktigt att komma ihåg att den som vet vad du har för avtal är du och den du ingick avtalet med. Utomstående parter kan gissa sig till hur avtalen ser ut, men inte veta säkert.

Det är mycket viktigt att inte låta sig stressas in i ett avtalstecknande. Man ska vara försiktig, alltid be om skriftligt underlag före tecknandet och själv kontrollera hur de befintliga avtalen ser ut. Vad har du för kostnad, hur ser bindningstiden ut och vad ingår i det avtal du har jämfört med det du erbjuds är några av frågorna du bör ställa dig innan du tecknar nya avtal, oavsett vad avtalen gäller.

Har du mer information om hur Stockholms Elbolag arbetar? Har du frågor kring dem eller om något annat elbolag som kontaktat dig? Ring Förenade Bolags kundtjänst på 020-503 503.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag