DNS Sweden och domänskojeri

DNS Sweden försöker, genom att hänvisa till att någon vill boka en domän med samma namn som du har men med annan toppdomän, få dig att själv göra registreringen med deras hjälp. Men deras hjälp är i själva verket ett sätt att lura dig.  

  • Toppdomän = .se, .com, .nu och många fler
  • Domän = dittforetag
  • Hemsida = dittforetag.se

Domänskojeri är en gammal och välanvänd metod. Även om DNS Swedens erbjudande kommer per mail, har de flesta domänskojare tidigare ringt runt med samma påstående.

DNS Sweden påstående om att de är skyldiga att kontakta dig då du har förstahandsrätt till andra toppdomäner för din domän är felaktig. Att du har en domänadress/hemsida innebär inte att du per automatik har förtur till adressen under en annan toppdomän. Att du har ett visst företagsnamn innebär inte heller att du per automatik har rätt till domäner med företagsnamnet i.

Att tacka ja till en domänskojares erbjudande kan bli en dyr historia. I erbjudandet ingår att registreringen ska göras på 10 år och detta ska betalas direkt. Som regel registreras emellertid domäner för ett år.

När domänen registreras fyller man i kontaktuppgifter till den som ska ha kontroll över dem. Vid kontroll av bokningar gjorda av domänskojare visar det sig att domänerna bokats i deras namn. Att dessa kontakuppgifter går till domänskojaren innebär att det är de som har kontroll över vad som händer med domänen. Du har alltså fortfarande inte någon kontroll över de nya toppdomänerna och själva ”kapningen” man varnade för utförs med andra ord egentligen av den som kontaktade.

Det viktigaste är att tacka nej om du blir kontaktad av någon som säljer domäner via telefon eller bortse från mail som använder sig av samma metod. Är du intresserad av att boka upp ytterligare toppdomäner för att komplettera de du redan har eller för att förhindra att någon annan bokar dessa kan du själv kontakta valfri leverantör för att kontrollera om dessa är lediga och i så fall boka upp dem.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag