Webinfo.nu – nya betalningsuppgifter

Webinfo.nu har bytt betalningsmottagare från Öresund Webbinfo Solutions AB till Webinfo Go AB.

För mer information se varningen för Webinfo.nu: https://forenadebolag.se/varningslistan/webinfo/