Ännu en åtalsförlängning kring Företagsopinion

Den pågående utredningen som samordnas mellan Estland och Sverige fortsätter.

Läs mer i vår sammanställning om målet kring Företagsopinion, Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen.