Operatörsrådgivarna och vilseledande försäljning

Många felaktigheter i säljsamtal från Operatörsrådgivarna.

I telefonsamtal uppger säljare att man ringer från Operatörsrådgivarna och vill bryta/häva/avsluta telefonabonnemang för kunder hos exempelvis Teloteket. Säljaren från Operatörsrådgivarna säger att de mot en mindre del av dina brytkostnader/avtalskostnader kommer lösa dig ur abonnemangen. Detta är felaktigt och inte möjligt med det upplägg som säljaren påstår.

Vidare uppger även ett samarbete med Förenade Bolag, något vi starkt tar avstånd från. Något sådant samarbete existerar alltså inte.

Skriv ner så mycket information som möjligt under samtalets gång om du blir uppringd och anmäl händelsen till Förenade Bolag omedelbart. Säljarens telefonnummer, säljarens organisationsnummer, hemsida och e-postadress är viktiga kontrollfrågor som kan vara till nytta för oss i arbetet att identifiera aktörerna.

Var kritisk till säljare som vill ”hjälpa” dig ur aktiva avtal
Det förekommer just nu samtal från flera olika verksamheter med likartade namn, och alla vill i någon utsträckning ”hjälpa” dig ur aktiva avtal eller skulder man uppger sig kunna se. Namn som figurerar är Avtalsrådgivarna, Abonnemangsförmedlingen, Abonnemangshjälpen, Avtalshjälpen, Operatörsrådgivarna och Operatörshandläggarna. Det kan vara svårt för dig som blir uppringd att skilja dem åt eller säkerställa vilket bolag det egentligen är som kontaktar dig. Tjänster av den här typen har också en tendens att varken existera eller fungera och bör under alla omständigheter undvikas, även om erbjudandet låter lockande.

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag