Anmälningsrekord 2018 och nya brottskoder för 2019

De officiella siffrorna från Brottsförebyggande rådet säger att det inkom strax under 260 000 bedrägerianmälningar under 2018, vilket är det högsta antalet någonsin. Sedan 1 januari 2019 gäller dock nya brottskoder som används vid anmälning av brott. 

Borta är nu exempelvis brottskod 0912 som tidigare benämndes Bedrägeri med hjälp av faktura, falska fakturor eller bluffakturor. De nya brottskoderna inom syftar till att underlätta lagföring av och även statistiskt urskilja den allt mer komplexa brottsligheten. Särskilt inriktat på bedrägerier görs ytterligare ett tydliggörande med termen ”fakturabedrägeri” genomgående (istället för den allmänna och oklara benämningen ”bluffaktura”). Brottsförebyggande rådet anger som vägledande exempel där en viss brottskod är aktuell med följande:

”Den drabbade blir kontaktad angående ett påstått tidigare avtal eller erbjudande. En inspelning görs där den drabbade avsäger sig avtalet eller erbjudandet. Inspelningen används sedan som ett bevis på godkännande av ett annat erbjudande.
Kodas som: Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0973)”

och

”En falsk eller vilseledande faktura skickas ut utan tidigare kontakt med mottagaren.
Kodas som: Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0977)

Vidare separeras anmälningarna vid internationell eller icke-internationell anknytning. Brottsförebyggande rådet förklarar indelningen så här:

Internationell anknytning: brottsligheten har någon typ av koppling till länder utanför Sverige. Exempelvis har den brottsutsatte genomfört transaktion i annat land eller på utländsk webbsida, förmåtts skicka pengar till annat land, eller haft kontakt med gärningsperson i utlandet.”

i relation till

Ej internationell anknytning: brottsligheten har inte någon koppling till länder utanför Sverige, eller det är okänt om sådan koppling finns, eller det är inte relevant.”

Grovt fordringsbedrägeri egen brottskod

Den nyligen införda straffbestämmelsen Grovt fordringsbedrägeri är avskild från fakturabedrägeri med- och utan kontakt. Grovt fordringsbedrägeri förklaras så här:

”Grovt fordringsbedrägeri: gärningspersonen riktar betalningsuppmaningar till en vidare krets i syfte att vilseleda till handling som innebär vinning för gärningspersonen och skada för mottagarna, och förfarandet har avsett betydande värde.”

De nya koderna är tänkta som en förbättring. Tidigare har brottskoderna varit så övergripande och generella, eller gav utrymme för feltolkning, att anmälningar riskerade att hamna i fel brottskoder och därför gjort statistiken svår att tyda. De nya brottskoderna syftar alltså även till att vägleda upprättaren att hitta en mer specifik kod för rätt (misstänkt) brott.

Anmälningsbeteendet är däremot inte lika klart och tydligt bland de drabbade. Förenade Bolag, som dagligen bistår företag med att reda ut inträffade händelser, ser att det är mycket vanligt att den drabbade har bristande kunskap om vad som har hänt och under vilka omständigheter fakturan och/eller varorna har skickats ut, detta trots att den som anmäler händelsen personligen har varit inblandad genom att exempelvis teckna avtal (som de flesta varningslistade verksamheter idag gör). Därför är det sannolikt att anmälan, på grund av den drabbade, ändå hamnar i fel brottskod om inte rätt kontrollfrågor ställs och/eller upprättaren har särskild insikt i det specifika problemet.

Lista på nya anmälningskoder, bedrägerier

 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0942)
 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0943)
 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0944)
 • Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0945)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0946)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0947)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0948)
 • Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0949)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0950)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0951)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0952)
 • Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0953)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0954)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0955)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0956)
 • Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0957)’¨
 • Identitetsbedrägeri, köp, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0958)
 • Identitetsbedrägeri, köp, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0959)
 • Identitetsbedrägeri, köp, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0960)
 • Identitetsbedrägeri, köp, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0961)
 • Identitetsbedrägeri, lån, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0962)
 • Identitetsbedrägeri, lån, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0963)
 • Identitetsbedrägeri, lån, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0964)
 • Identitetsbedrägeri, lån, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0965)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0966)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0967)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0968)
 • Identitetsbedrägeri, av annan typ, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0969)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0970)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0971)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0972)
 • Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0973)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0974)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0975)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0976)
 • Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0977)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0978)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0979)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0980)
 • Kortbedrägeri, med fysiskt kort, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0981)
 • Kortbedrägeri, utan fysiskt kort, internationell anknytning (0982)
 • Kortbedrägeri, utan fysiskt kort, ej internationell anknytning (0983)
 • Annonsbedrägeri, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0984)
 • Annonsbedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0985)
 • Annonsbedrägeri, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0986)
 • Annonsbedrägeri, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0987)
 • Försäkringsbedrägeri (0988)
 • Snyltningsbrott (0989)
 • Grovt fordringsbedrägeri, internationell anknytning (0990)
 • Grovt fordringsbedrägeri, ej internationell anknytning (0991)
 • Övrigt bedrägeri, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0992)
 • Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt (0993)
 • Övrigt bedrägeri, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0994)
 • Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0995)

Mer information

Se följande länkar för mer information om de nya brottskoderna och anmälningsstatistiken:

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag