Dom mot mannen bakom Konsumentenheten

Utpekad huvudman döms.

Konsumentenheten.se och Konsumentkassan.se har givit sken av att vara en svensk myndighet och på så sätt lockat till sig betalning för diverse oklara tjänster. Sidan har även innehållit misskrediterande inlägg om Förenade Bolag som hämnd för vår bevakning av individer tidigare involverade i liknande sammanhang.

Mannen bakom hemsidan stämdes av Konsumentombudsmannen, KO, i våras och dom föll i målet 2018-10-25. Trots stämningen har hemsidorna fortsatt fungera och uppdaterats med nytt innehåll. Observera också att flertalet liknande tjänster har skapats sedan stämningen i våras (senast för knappt två veckor sedan), men den här gången har man dolt identiteten på involverade personer mer effektivt och blir alltså svårare att komma åt.

När det gäller Konsumentkassan menar huvudmannen S.B att han inte är involverad, utan skyller istället på en annan person som ska ha tagit över domännamn och innehåll. Något stöd för påståendet finns däremot inte och Patent- och marknadsdomstolen tolkar invändningen som en efterhandskonstruktion.

”Patent- och marknadsdomstolen förbjuder nu personen bakom konsumentenheten att marknadsföra tjänster på ett sätt som ger konsumenter intryck av att det är en myndighet som står bakom. Domstolen förbjuder också S.B att informera felaktigt om hur skulder preskriberas samt tvingar personen att lämna information som innebär att konsumenten kan identifiera vem som står bakom tjänsten.”

Samtliga domslut är förenade med ett vite på 250 000 kronor och huvudmannen döms att ersätta Konsumentverket för rättegångskostnader om 80 181 kr.

Carolina Andersson på KO säger:
”– Det är en välmotiverad dom som tydligt säger att om en webbplats ser ut att komma från en myndighet och inte gör det, så är det vilseledande i sig, och det får konsekvenser även för andra liknande sidor”

Mer om nätverket bakom siterna:
Nya trafikrelaterade tjänster 2018-10-18
Dom mot trafikenheten.se 2018-08-28
Mannen bakom Trafikenheten stämd 2018-04-25
Svenska Personalliggare AB är Adresstjänst Sverige 2018-04-18
Fordonsenheten och körlektionsbeställningar 2018-01-29
Trafikenheten – risk för förväxling 2018-01-29
Konsumentenheten stämda av KO 2018-01-26
Adressuppgifter Sverige KB – risk för problem 2017-03-17
Domstolsbeslut mot Adresstjänst Sverige AB 2016-09-09
E-adressändring aktiva 2015-07-16

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag