Förenade Bolag i Uppdrag Granskning

Förenade Bolags Varningslista underlag till kontroll av betalningar.

I dagens Uppdrag Granskning avslöjar man hur offentliga medel finansierar varningslistade verksamheter. Undersökningen är gjord på information från bland annat Förenade Bolag.