Förenade Bolag i Uppdrag Granskning

Förenade Bolags Varningslista underlag till kontroll av betalningar.

I dagens Uppdrag Granskning avslöjar man hur offentliga medel finansierar varningslistade verksamheter. Undersökningen är gjord på information från bland annat Förenade Bolag.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag