Klimatregistret – en variant av Dagens Klimat

Fakturor är nu justerade till titel “Klimatregistret” eller “Klimat Registret”.

Fakturan är i övrigt oförändrad vilket betyder att betalningsmottagare fortfarande är JAS Gruppen AB och att fakturan avser annonsering på Dagensklimat.se. Läs mer här