Kommun & Länsfakta aktiva

Aktivitet inledd – betalningsmottagare ännu ej känd.

Kommun & Länsfakta (med angiven mailadress [email protected]) ringer angående pågående annonsering och presenterar möjligheten att göra ett ”avslut” genom retur av bilaga via e-mail. Avslutet resulterar i själva verket i en nyteckning. Något tidigare införande har aldrig existerat.

Observera att det inte framgår var informationen publiceras. På www.webbkontakt.se ligger heller inget innehåll.

Kopplingar finns till andra varningslistade verksamheter.

Har du drabbats av Kommun & Länsfakta eller har mer information? Kontakta Förenade Bolag på telefon 020 – 503 503 omedelbart.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag