Idag: fällande domar i härva

Involverade personer i bolagen Tradepool Nordic, Creative XJ och AdNet Online (senare FaceANet) har idag fällts på flera åtalspunkter i Norrköpings tingsrätt. Underlag från Förenade Bolag har använts i åtalet.

Förenade Bolag varnade först ut i landet för de verksamheter som omfattas av åtalet och varningarna har använts som underlag. Verksamheterna bedrevs under 2012 och 2013.

Idag dömdes tre personer till fängelse i fyra år vardera. Ytterligare åtta personer döms till villkorliga domar och dagsböter. Åtalspunkterna omfattar bland annat grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, penninghäleri och urkundsförfalskning.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag