Idag: fällande domar i härva

Involverade personer i bolagen Tradepool Nordic, Creative XJ och AdNet Online (senare FaceANet) har idag fällts på flera åtalspunkter i Norrköpings tingsrätt. Underlag från Förenade Bolag har använts i åtalet.

Förenade Bolag varnade först ut i landet för de verksamheter som omfattas av åtalet och varningarna har använts som underlag. Verksamheterna bedrevs under 2012 och 2013.

Idag dömdes tre personer till fängelse i fyra år vardera. Ytterligare åtta personer döms till villkorliga domar och dagsböter. Åtalspunkterna omfattar bland annat grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, penninghäleri och urkundsförfalskning.