Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier har som mål att tillvarata samhällets intresse genom att förebygga och agera. Gruppen bildades i maj 2012 och består av myndigheter och organisationer som alla är nära relaterade till problematiken.

Under många år var intresset svalt från myndigheter att agera mot företagsplågan bluffakturor, eller fakturabedrägerier. Samordningen har varit obefintlig och detta utnyttjades förstås av fakturaskojarna, som med tiden blev allt fräckare. Samhällets syn på problemet skulle komma att förändras i och med den massiva och aggressiva telefonförsäljning som inleddes av bedragare med koppling till grov organiserad brottslighet i Skåne under 2010-2011. Företagslansering Sverige AB drog in över 50 miljoner kronor på metoder som hovrätten senare fann vara både utpressning och bedrägeri. Förenade Bolag var först ut i Sverige med att varna för verksamheten. 

Fokusskifte

I mars 2012 anordnade riksdagens civilutskott en öppen hearing om problemet med bluffakturor. Företrädare för myndigheter och organisationer föreläste och alla var överens om att det krävdes hårdare tag. I maj 2012 följde Företagarna upp hearingen genom att bjuda in representanter för Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Justitiedepartementet, Svenska Bankföreningen, UC, Kronofogden och Svensk Handel till Företagarna för vad man kallade ”ett första nationellt dialogmöte om bluffakturor”. 

samverkansgrupp mot fakturabedrägerierSamverkansgruppens syfte är inte så mycket formella diskussioner, som att ”dela erfarenheter så att vi kan agera lokalt på var sitt håll”, sade ordföranden Roland Sigbladh, UC, vid det senaste mötet hösten 2014. – Vi ska sprida kunskap, skapa tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyten som kan vara till hjälp i kampen mot denna brottslighet, berättade Sigbladh. Under 2015 innebär det bland annat att informera departement och riksdagsutskott, ta fram en film om fakturabedrägerier, och få ordning på dels själva statistiken om problemet (som kompletteras med bland annat mer ingående omvärldsbevakning) och dels analysera förändringarna som statistiken visar. Man tittar även på att anordna ett seminarium.

Syfte och medlemmar

Medlemmar i samverkansgruppen är förutom Skatteverket och Polisen bland andra Företagarna, LRF, UC, Förenade Bolag, Bisnode, Alla Bolag, Internet Sweden (Peter Forsman) och Konsumentnytt. Arbetsgruppen lyfter in kompetenser från övriga medlemmar när det behövs. I januari 2015 träffades exempelvis representanter från Polisens Nationella Bedrägericentrum, Förenade Bolag, Svensk Handel och IT-spåraren Peter Forsman. Man kom överens om att löpande sammanställa rapporter för att dels komplettera statistiken kring antalet polisanmälningar men också för att ge frågan den uppmärksamhet den förtjänar.

Problematiken kring fakturabedrägerier är – trots all uppmärksamhet – långt ifrån bearbetad tillräckligt.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag