Oseriös försäljning av telefonabonnemang

Många upplever sina telefonikostnader som höga och lockas att byta operatör för att få ett lägre pris. Att komma billigt undan kan emellertid sluta mycket kostsamt.

Det finns en mängd olika telefonbolag som arbetar främst genom telefonförsäljning åt de stora operatörerna, men verksamheter
nas arbete är kantat av problem. Många kunder ångrar sig direkt efter samtalet, medan andra får en kalldusch när fakturan kommer. Oavsett vad gäller dock detta: som företagare har man ingen lagstadgad ångerrätt, och huruvida man kan ta sig ur det ingångna avtalet beror helt på telefonoperatörens välvilja.

ABONNEMANG
Om avtal tecknas via telefon är det brukligt att säljaren spelar in en ljudfil med bekräftelse på tecknat avtal. I ljudfilen går man igenom vem som tecknar tjänsten och hur avtalet ser ut när det gäller bland annat pris, kostnader och bindningstid. I ljudfilen hörs normalt sett inte hela samtalet utan bara den sekvens där själva avtalet tecknas vilket gör att det ibland kan skilja sig i vad man som kund kommer ihåg av samtalet och vad som faktiskt finns i ljudfilen.

BINDNINGSTID OCH SLUTFAKTURA
Exempelvis mobilabbonemang tecknas för en viss bindningstid som vanligen ligger på antingen 24 eller 36 månader vilket innebär att man under denna period har förbundit sig till att använda en viss operatör. Dessa avtal går ofta att bryta mot att man i gengäld betalar en så kallad slutfaktura. En slutfaktura bygger på den avtalade abonnemangskostnaden per månad multiplicerat med antal månader som är kvar på bindningstiden samt en brytavgift som grundar sig på att du bryter ett ingånget avtal i förtid.

Många av abonnemangsförsäljarna berättar i säljsamtalet att de kan hjälpa till att lösa slutfakturan från ett tidigare bolag och det är lätt att uppfatta det som att de kommer lösa hela slutfakturan oavsett storlek. Det allra vanligaste är dock att de enbart ersätter en viss summa per abonnemang. Det är inte heller ovanligt att denna summa sedan ska betalas tillbaka genom ett påslag på kommande faktura.

FLERA OPERATÖRER
Om man är missnöjd med att precis ha bytt abonnemang och blir uppringd av en tredje operatör kan det vara lockande att byta bolag ytterligare en gång, ofta med löfte från den nya operatören om att dina telefonikostnader sänks. Det händer att kravet för att få hjälp med även denna slutfaktura är att teckna fler abonnemang. Konsekvensen blir då en ännu dyrare historia än den först inträffade och du befinner dig i trångmål med fler än en operatör.

TIPS FÖR OPERATÖRSBYTE
Se först över ditt nuvarande abonnemangs bindningstid, fast avgift och kostnaden för samtal och surf. Jämför sedan de olika operatörernas erbjudande: Vad kostar abonnemangen och vad ingår? Hur ser täckningen ut i området där du vanligen rör dig? Kontakta sedan själv den eller de bolag som kan erbjuda dig bäst villkor. Är du nöjd med täckningen hos din nuvarande operatör kanske de har ett billigare abonnemang att erbjuda dig.

Teckna inte fler abonnemang än vad du behöver – det lönar sig aldrig.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag