Operation Draupner

Framgångsrika sätt att lura företagare sprids snabbt och återanvänds av både gamla och nya bedragare.
Ett exempel är Företagslansering Sverige ABs variant bestående av ett påhittat avtal som inte sagts upp, en piska i form av ett krav på 24 000 kronor och ett erbjudande om ”avslutande avtal” på en lägre summa som morot. Telefonsamtalet är i grund och botten en form av utpressning och trots ointresse från resten av rättsväsendet lyckades åklagare Tord Josefson i Helsingborg åtala tre företrädare för Företagslansering Sverige AB. Bara en fälldes, men rätten slog fast att det företaget sysslat med var bedrägeri. Flera aktörer använder samma metod idag.

Organiserad brottslighet grunden

En rad uppmärksammade mord ledde till att polisen kraftsamlade mot den organiserade brottsligheten i Malmö. Operation Alfred följdes av Operation Selma, där man tittade på varifrån de kriminella fick sin försörjning. Eftersom majoriteten av företagen på Förenade Bolags varningslista har kopplingar till Malmö med omnejd var facit inte överraskande. Det stod klart att bluffakturor är lukrativt.

draupner

Slående symbolik

I augusti initierades Operation Draupner med huvudinriktning på just bluffakturorna. Draupner är ett namn som får bedrägeriutredaren Stefan Larsson på Malmöpolisen att le. – Med tanke på hur blufföretagen knoppar av sig är det mycket passande, säger han. I den fornnordiska mytologin är Draupner nämligen Odens ring, som var nionde natt ”droppar” av åtta nya, lika tunga ringar. Men Draupner är inte den enda kopplingen till fornnordisk mytologi. – Det är någon på den regionala samarbetsgruppen som har döpt deloperationerna under ”Selma”. Taxiärenden heter tex ”Sleipner”, berättar Stefan Larsson. Sleipner i sin tur var Odens häst.

Polismyndigheten i Skåne har fått det nationella ansvaret som sakkunnig myndighet för fakturabedrägerier mot företag. Det behövdes mord, men äntligen tar rättsväsendet frågan på allvar.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag