ID-stöld del 2: Ett vakande öga

Om du utsätts för en identitetsstöld är det viktigt att du agerar snabbt, eftersom det är vanligt att bedragaren försöker begå många bedrägerier med dina uppgifter på en och samma gång. Här får du veta hur du ska agera och vem du ska kontakta, men också hur du kan bli snabbare förvarnad om en identitetsstöld skett.

Så gör du om du drabbas av id-bedrägeri

Det finns flera viktiga åtgärder du bör vidta om du drabbats eller misstänker att du drabbats av identitetsstöld. Här är checklistorna.

Stulet/tappat id-kort
Om du blir av med ditt pass. Körkort eller id-kort ska du omedelbart:
– Polisanmäla genom att ringa 114 14 eller gå till närmsta polisstation
– Göra förlustanmälan hos kreditupplysningsföretagen
– Anmäla försvunnet körkort till Transportstyrelsen

Bedrägeri eller försök till bedrägeri i ditt namn
Om du får räkningar på saker du inte beställt, upptäcker att någon ansökt om krediter i ditt namn eller utfört andra bedrägerier med din identitet ska du:
– Polisanmäla genom att ringa 114 14 eller gå till närmsta polisstation
– Spärra ditt personnummer för köp hos Svensk Distanshandels medlemmar. Formulär finns här:
https://svenskdistanshandel.se/sparrlista/
– Begära bedrägerispärr hos samtliga rikstäckande kreditupplysningsföretag. Du måste skicka in en kopia på polisanmälan inom 14 dagar för att spärren ska fortsätta gälla. Aktuell lista på bolag finns på Datainspektionens hemsida.
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/gallande-tillstand/
– Kontakta de företag som skickat dig krav och förklara vad som har hänt. Bifoga kopia på polisanmälan.
– Svara inkassobolag eller Kronofogden om kraven gått dit och förklara på samma sätt.

Spärrade uppgifter
En bedrägerispärr hos kreditupplysningsföretagen gäller mellan 1 och 5 år, beroende på bolag. Spärren innebär att det inte går att göra en kreditupplysning på dig, och därmed inga kreditköp. Spärren kan tillfälligt hävas hos ett kreditupplysningsbolag när du önskar ansöka om kredit hos någon. Kontrollera då vilket kreditupplysningsbolag den tänkte kreditgivaren använder.

En spärr hos Svensk Distanshandels medlemmar innebär att ditt personnummer inte kan användas för betalningar eller fakturaköp. Även här kan spärren hävas tillfälligt.

Bevakningstjänster/”ID-skydd”

Det finns ingen exakt möjlighet att stoppa en id-tjuv i förväg. Däremot finns det både betal- och gratistjänster som kan göra dig snabbare uppmärksam på att bedrägerier är på väg att ske med din identitet. I tabellen nedan ser du innehåll och kostnad för de vanligaste tjänsterna.

Tjänst

Adress-ändring

Kredit-
upplysning

Krono-fogden

Bolags
-verket

Fastig-heter

Tings-rätt

Larm via

Pris

Ratsit Själv-bevakning*

Ja

Nej

Ja

Slutet 2013

Slutet 2013

Nej

Epost

159 kr/år

UC Min Bevakning

Ja

Ja (UC)

Ja

Nej

Ja

Nej

Epost, SMS

295 kr/år

Bisnode Min upplysning

Nej

Ja (Bisnode)

Nej

Nej

Nej

Nej

Epost

Gratis

Bisnode Min bevakning

Ja

Ja (Bisnode)

Ja

Ja

Ja

Ja

Epost

249 kr/år

mySafety ID-skydd**

Ja

Ja (UC)

Ja

Nej

Ja

Nej

Epost, SMS

450 kr/år

Mina meddelanden***

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Epost, SMS

Gratis

Brevo/Kivra****

Nej

Ja (UC/ Creditsafe)

Nej

Nej

Nej

Nej

Epost

Gratis

Brottsfiltret Trygg ID*****

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Okänt

Okänt


Förklaring
:
Adressändring – om din adress ändras i folkbokföringen
Kreditupplysning – om någon tar en kreditupplysning på dig, men bara hos det aktuella kreditupplysningsbolaget
Kronofogden – aktuellt skuldsaldo, mål och betalningsanmärkningar hos Kronofogden 
Bolagsverket – när du registreras eller avregistreras i bolagsstyrelser
Fastigheter – vilka fastigheter du äger
Tingsrätt –tredskodom eller konkursansökan mot dig
Samtliga uppgifter ovan uppdateras i regel varje dygn från myndigheternas databaser. Övriga uppgifter som ingår i tjänsterna i tabellen är civilstånd, taxerad inkomst, kreditranking (Ratsit), krediter och kreditgivare (UC/mySafety).

* Ratsit har även en gratisvariant, där du får larm men måste betala för att se vad larmet gäller.
** Samma som UC:s Min bevakning. I tjänsten ingår mySafetys spärrservice och försäkring med hjälp och ersättning vid id-stöld.
*** Minameddelanden.se är en myndighetstjänst där du kan få din myndighetspost elektroniskt istället för papper, exempelvis från Bolagsverket när en styrelseändring anmälts.
**** Brevo har köpts upp av Kivra. Båda är elektroniska brevlådor, dit du får din post istället för i den vanliga brevlådan. Tjänsterna ska slås ihop under nästa år. Än så länge är kreditupplysningsföretagen UC anslutna till Brevo och Creditafe till Kivra.
***** Går även under andra namn som ID Koll och Trygg ID. Brottsfiltret bevakar inga register, utan säger sig vara en ”oberoende tredje part” där företag kan kolla om en kunds id-uppgifter stämmer. Verksamheten har utan tillåtelse använt polisens logga och andra verksamheters namn i sin marknadsföring. 
Brottsfiltret är publicerade på Varningslistan.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag