Företagslansering – huvudman friad

Oväntad dom i målet kring Företagslansering Sverige AB. Den misstänkte huvudmannen frias.

Idag föll domen i Helsingborgs tingsrätt mot den 36-årige man från Malmö som ansågs vara huvudman i härvan runt Hitta Företagen, som omsatte över 50 miljoner genom att grovt vilseleda företagare över telefon under 2011. Tingsrätten friar mannen från åtal om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri eftersom man anser det inte styrkt att 36-åringen haft ett så stort inflytande över Företagslansering Sverige AB att han kan dömas för brott. 36-åringen överlämnade sig själv till Polisen i augusti 2012 efter att ha varit på flykt från landet under en längre tid. Han är den fjärde personen som åtalats gällande Hitta Företagen där endast en av åtalade har dömts i tingsrätten.

Utpressning över telefon

Malmöbaserade Hitta företagen blev under 2011 kända för sin omfattande verksamhet med utskickade bluffakturor och omsatte över 50 miljoner kronor på mycket kort tid. Det som gjorde verksamheten anmärkningsvärd var förutom den stora omfattningen av fakturautskick och påtryckningar som resulterade i upp till 450 polisanmälningar främst de hänsynslösa metoder man använde sig i av i samtalen, som bestod av såväl hot och trakasserier som förfalskade stämningsansökningar. De utsatta pressades att ”spela in avslut” för att bekräfta att man skulle tas bort från Hitta Företagens register, trots att de blivit publicerade utan vetskap. Om inte det gjordes skulle man få betala ännu mer än tidigare.

Tog betalt för underlag – trots att det inte existerade

Säljarna från Hitta Företagen uppgav ofta att de samarbetade med exempelvis Google och att kunderna hade ett avtal med dem Företagslansering / Hitta Företagen på 24 månader – något som var praktiskt omöjligt då hittaforetagen.se registrerades först den 20 januari 2011. Säljarna hänvisade till att det fanns en order dokumenterad på ljudfil från något de själva hittat på vid namn Inspelningscentralen där man mot en kostnad kunde få ta del av underlaget – trots att det inte existerade.

Inspelningscentralen.se. registrerades av samma förening, Bahtale Rom Svarta Pärlor, som registrerade hittaforetagen.se. Föreningen hade i övrigt 59 olika .se-domäner registrerade och samtliga stängdes ner under hösten 2011 på grund av felaktigt angiven registrantsinformation, däribland hittaforetagen.se och allaforetagen.se. Detta innebar däremot knappast att verksamheten lades ner. Sidorna fick nu istället .com-domäner och verksamheten fortsatte.

Nytt bolag träder in

Samtidigt som Företagslansering Sverige AB överlappades utskicken under hösten 2011 med handlingar som kom från lagerbolaget European Business Group Center AB. Klicka här för att se hur företagen hängde ihop!

Många kunder som bestred fakturorna från Hitta Företagen fick därefter inkassokrav där grafik från Sveriges domstolar lagts till samt en stämningsansökan till Helsingborgs tingsrätt. Domstolshandlingarna var förfalskade och i oktober 2011 bekräftade Sveriges domstolar att man inte hade något med utskicken att göra. Inkassokraven kallades samtidigt ”Ansökan om stämning”. Någon ansökan skedde dock aldrig.

Stämning och inkassokrav

Tidigare dom överklagad från båda sidor

En 25-årig man inblandad i Hitta Företagen-sfären dömdes i maj 2012 för 21 fall av grovt bedrägeri och 19 fall av försök till grovt bedrägeri relaterad till Företagslansering Sverige AB / Hitta Företagen. De andra två åtalade friades och släpptes på fri fot. Domen har överklagats till hovrätten av såväl åklagarsidan som försvaret och där väntas ärendet tas upp i mars 2013.

Så dömde tingsrätten

Tingsrätten konstaterar i domen mot den misstänkte 36-årige huvudmannen att en del av målsäganden i målet utsatts för grova bedrägerier och bedrägeriförsök eftersom de blivit vilseledda. I andra fall har det dock inte varit fråga om något vilseledande utan enbart påtryckningar. 36-åringen har inte haft någon officiell roll i företaget, men flera anställda menar att det är han som har styrt verksamheten.

I juni 2012 meddelade regeringen att man gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som stärker det straffrättsliga skyddet för egendom. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till om brottsligheten haft systematiska inslag, som t.ex. vid bluffakturor, och huruvida detta kan innebära en särskild integritetskränkning. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 december 2013.

Så sålde Företagslansering Sverige AB / Hitta Företagen

– ”Leif Loket Blatte här”

Fler ljudfiler:
Så sålde blufföretaget

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag