Bolagsbasen i Hovrätten

Huvudförhandling imleds idag.

Förenade Bolag var först ut i landet med att varna för Bolagsbasen. Verksamheten skulle senare bli föremål för en av de större Malmöbaserade operationerna med inriktning fakturabedrägerier/bluffakturor. I tingsrätten presenterades bevisning från Förenade Bolag som även inkallades som expertvittnen kring Bolagsbasens arbetsmetoder. Flera inblandade dömdes, men både åklagare och flera dömda överklagade tingsrättens dom.

Idag inleds huvudförhandling i Hovrätten. För ett par dagar sedan har åklagare och förundersökningsledare Magnus Pettersson anmälts av en av de tilltalade för tjänstefel – den tilltalade mannen anser att förhörsmetoderna inte var objektivt konstruerade.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag