Kravbrev från Entré Hotels i Sverige AB

Kravbrev går nu ut från Entré Hotels i Sverige AB.

Enligt handlingarna skall kravet avse en oreglerad faktura för hotellboende på Plaza Hotell i Örebro. Kontakta Förenade Bolag för mer information.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag