TV4: Dödshot mot Förenade Bolag

TV4 granskade igår dödshotet mot Förenade Bolag och varför Polisen valde att inte inleda förundersökning. Efter inslaget har Polisen valt att återuppta utredningen.

Hela inslaget: 
Dödshot efter registrering av bluffbolag 
TV4 2016-10-12

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag