Vad menas med fakturabedrägeri?

Fakturabedrägeri är en alternativ benämning för vad som allmänt kallas för ”bluffakturor”. Problemet är djupt rotat och komplext – något som inte framkommer i exempelvis medias rapportering.

Fakturabedrägerierna rör sig över avtalsrätt, straffrätt och marknadsrätt beroende på infallsvinkel och händelse. Mycket av bedriven verksamhet är otillåten enligt rådande lagstiftning, men det räcker inte i sig – den stora utmaningen ligger i att placera händelserna inom rätt ramar. 

Problematiken kring fakturabedrägerier angriper mindre verksamheter, miljardomsättande bolag, kommuner, stiftelser och föreningar. På sikt är fenomenet samhällsfarligt och göder den organiserade brottsligheten – till relativt låg och kalkylerad risk.

Olika samarbeten

Myndigheter
Myndigheter som exempelvis PolisenSkatteverket, och Kronofogdemyndigheten arbetar med att informera om fakturabedrägerier.

Samverkan
Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier
 arbetar aktivt i olika områden/inriktningar och består av bland annat:

 • Svensk Handel
 • Förenade Bolag
 • Skatteverket
 • Polisen
 • UC
 • Företagarna
 • Peter Forsman
 • Knyt/Anders Nyman
 • Konsumentverket
 • Datainspektionen
 • Bolagsverket
 • BRÅ
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Justitiedepartementet
 • Postnord
 • Bankföreningen

Flera av medlemmarna ovan har regelbunden dialog med varandra utanför samverkansgruppen.

Så gör du när du drabbats

Det enda generella rådet vi kan ge är att den utskickade fakturan skall bestridas. Det är dock viktigt att göra det på rätt grunder och på rätt sätt, något som kan bli mycket komplicerat.

 • Inkassokrav: Inkassokrav kan bestridas. Felaktigt utsända inkassokrav existerar. Tillstånd att bedriva inkassoverksamhet regleras av Datainspektionen, men vad som klassas som en inkassoåtgärd, och därmed om kravet är tillståndspliktigt eller ej kan dock vara svårt för den enskilde att tolka. Bland annat behövs inget tillstånd för så kallat egeninkasso.
 • Betalningsföreläggande (kronofogdemyndigheten): du bör besvara betalningsföreläggandet med ett bestridande som redogör din inställning till kravet. Kronofogdemyndigheten lämnar då tillbaka ärendet till fordringsägaren (den part som fakturerat dig)
 • Stämningsansökan: om du blir stämd av ett företag som fakturerat dig skickas ett delgivningskvitto ut till dig.Det är emellanåt många falska handlingar i omlopp som medvetet utformats för att anspela på sådana scenarion. Om du är osäker, kontakta tingsrätten som nämns i handlingen. 

Informationsinhämtning från Förenade Bolag

 • Skatteverket använder Förenade Bolags varningslista för att utföra fördjupade skattekontroller
 • Polisen använder Förenade Bolags information kring fakturabedrägerier för att komplettera den officiella anmälningsstatistiken (tillsammans med Svensk Handel och Peter Forsman). Förenade Bolag har även bidragit med vittnesmål i brottsmål samt bevisning till desamma
 • Justitiedepartementet har använt Förenade Bolag som sakkunniga och remissinstans till statliga utredningar
 • Datainspektionen informeras löpande om verksamheter som misstänkts strida mot inkassolagen

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag