Yellow Register kräver in betalning

Omskrivna Yellow Register, i huvudsak verksamma 2006-2010, har visat nya livstecken efter många års tystnad när de i dagarna lämnat in betalningsförelägganden hos kronofogden via Alektum för avtal ingånget år 2005. 

Yellow Register förlorade ett stort antal mål i allmän domstol under 2010-2011 samt förlorade även i Marknadsdomstolen mot föreningen Småföretagare mot Yellow Register under 2011.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag