Fakturabedrägeri

Fakturabedrägeri är en alternativ benämning för vad som allmänt kallas för ”bluffakturor”. Problemet är djupt rotat och komplext – något som inte framkommer i exempelvis medias rapportering.

Fakturabedrägerierna rör sig över avtalsrätt, straffrätt och marknadsrätt beroende på infallsvinkel och händelse. Mycket av bedriven verksamhet är otillåten enligt rådande lagstiftning, men det räcker inte i sig – den stora utmaningen ligger i att placera händelserna inom rätt ramar. 

Problemet kring fakturabedrägerier angriper mindre verksamheter, miljardomsättande bolag, kommuner, stiftelser och föreningar. På sikt är det samhällsfarligt och göder den organiserade brottsligheten till relativt låg risk.

Olika samarbeten

Myndigheter
Myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket, och Kronofogdemyndigheten arbetar med att informera om fakturabedrägerier.

Samverkan
Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier
 arbetar aktivt i olika fält och består av bland annat:

 • Svensk Handel
 • Förenade Bolag
 • Skatteverket
 • Polisen
 • UC
 • Företagarna
 • Peter Forsman
 • Knyt/Anders Nyman
 • Konsumentverket
 • Datainspektionen
 • Bolagsverket
 • BRÅ
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Justitiedepartementet
 • Postnord
 • Bankföreningen

Flera av medlemmarna ovan har regelbunden dialog med varandra utanför samverkansgruppen.

Så gör du när du drabbats
Det enda generella rådet vi kan ge är att den utskickade fakturan skall bestridas. Det är dock viktigt att göra det på rätt grunder och på rätt sätt, något som kan bli mycket komplicerat.

Informationsinhämtning – Förenade Bolag

 • Skatteverket använder Förenade Bolags varningslista för att utföra fördjupade skattekontroller
 • Polisen använder Förenade Bolags information kring fakturabedrägerier för att komplettera den officiella anmälningsstatistiken (tillsammans med Svensk Handel och Peter Forsman). Förenade Bolag har även bidragit med vittnesmål i brottsmål samt bevisning till desamma
 • Justitiedepartementet har använt Förenade Bolag som sakkunniga och remissinstans till statliga utredningar
 • Datainspektionen informeras löpande om verksamheter som misstänkts strida mot inkassolagen

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag