We and friends – oklar försäljning

Förenade Bolag har sedan hösten 2014 samlat in signaler på den då nystartade verksamheten We & Friends (”we and friends”).

De senaste inkomna rapporterna talar om ett aningen otydligt försäljningsupplägg där We & Friends hävdar att du som företagare ligger publicerad på diverse internetkataloger och bör få ombesörjt att säga upp dessa. Problemet är att de införanden som nämns av säljaren och de uppsägningar som görs med förformulerade blanketter av We & Friends inte nödvändigtvis är relaterade till varandra vilket gör det utförda arbetet i praktiken meningslöst.

We & Friends är nära relaterat Boråsbaserade verksamheterna Mainztreet Media och Vizibly trots att We & Friends enligt deras egna uppgifter är Stockholmsbaserat.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag