Teloteket och manipulerade omdömen

Teloteket arrangerar ett nätverk av positiva omdömen.

Teloteket AB, tidigare TL Sales AB,  fortsätter generera klagomål för den bedrivna försäljningen av telefonabonnemang. Klagomålen grundar sig i stort på att kostnaderna relaterade till operatörsbytet blir högre än vad man upplevde utlovades av Telotekets säljare under säljsamtalet. Höga straffavgifter på grund av brutna bindningstider till följd av försäljningen är vanligt förekommande vid försäljning av telefonabonnemang överlag och så även i många av dessa fall.

Förfalskar omdömen
Vid en Google-sökning på termen ”Teloteket” framgår att verksamheten har många nöjda kunder. Men vad händer om du går till botten med detaljerna kring var informationen är publicerad? Flertalet hemsidor som går ut på att kunder lämnar omdömen om olika telefonoperatörer/abonnemang florerar kring Teloteket och de är genomgående positiva – samtidigt som verksamheten genererar klagomål på andra håll. Det leder oss till att granska sidorna närmare: och vi upptäcker att de drivs av Teloteket själva. Innehållet på Telotekets egna omdömessidor tjänar även syftet att trycka ner negativa omdömen i Googles sökresultat genom att lyfta de positiva kommentarerna.

Exempel på en positiv omdömessida är www.mobilbetyg.se:

Skärmavbild 2016-02-11 kl. 09.14.41

 

MOBILBETYG.SE 
Sidan ägs och drivs i själva verket av Telotekets VD
, vilket framgår av registreringsuppgifterna för domänen.  Mobilbetyg.se, som ger sken av att vara en neutral omdömessida med hundratals användare, har en dedikerad undersida enbart till Teloteket:

Skärmavbild 2016-02-11 kl. 09.19.15

 

TELOTEKETFORUM.SE
En annan sida som innehåller omdömen är Teloteketforum, som även den ägs av Telotekets VD. På sidan kan man läsa flera positiva omdömen som publicerats med bara några minuters mellanrum:

teloteket

 

MOBILKRAFT.SE
Skärmavbild 2016-02-11 kl. 10.46.17

Skärmavbild 2016-02-11 kl. 10.44.28

På Mobilkraft.se kan du bland annat läsa att Teloteket har kortast väntetid i Sverige. Mobilkraft.se ägs och drivs av en anställd på Teloteket. Till stöd för utlåtandet kring Telotekets höga servicenivå länkar Mobilkraft.se till ett oberoende test gjort av ”tidningen Mobilidag” och hemsidan mobilidag.se.

 

MOBILIDAG.SE

Skärmavbild 2016-02-11 kl. 10.50.00

Efter närmare kontroller visar det sig att den ”oberoende tidningen” som recenserat Teloteket och Telotekets tjänster ägs och drivs av Telotekets VD.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag