Levreg / Levreg.se aktiva

Avslutar tjänst du inte tidigare aktiverat.

Levreg.se – en avknoppning av andra varningslistade verksamheter – är nu aktiva. 

Har du drabbats?
Kontakta Förenade Bolag på telefon 020 – 503 503 för att upprätta en anmälan.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag