Kommuner och bluffakturor

Kommuner drabbas regelbundet av bluffakturor. Ett mycket stort mörkertal råder kring hur många felaktiga fakturor som betalas med offentliga medel.

Kommuner är hårt angripna av bluffakturor, som i grunden ofta rör sig kring organiserad brottslighet – och genom betalning av dessa finansieras den. Kommunernas problem är dock inte ”bluffakturorna” i sig utan det faktum att majoriteten av fakturorna föregås av faktiska beställningar. Förenade Bolag har under flera års tid noga följt en utveckling bland landets kommuner som tydligt indikerar att bluffakturor, eller fakturabedrägerier, är noga utbrett och mycket sällan kontrollerat. I de fall kontroller är gjorda ges fortfarande mycket stort utrymme för förbättringar.

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier, som Förenade Bolag är del av, släppte igår en analys av flera transaktioner från tre huvudsakliga mottagarkonton. Den avslöjar en samstämmig bild: offentliga medel stärker organiserad brottslighet. 

”Förenade Bolag uppmanar till kontroll”
Sveriges Radio, Ekonomiekot
Läs och lyssna här

”Offentlig sektor sponsrar brottslingar”
Sveriges Radio, Ekot
Läs och lyssna här

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag