Estnisk Polis utreder inte

Skriftligt besked från den Estniska Polismyndigheten.

Förenade Bolag har genom auktoriserad översättare tolkat officiella dokument från den Estniska Polismyndigheten som säger att man väljer att lägga ner inkomna ärenden med hänvisning till att ärendet är att betrakta som civilrättsligt.

Kontakta Förenade Bolags handläggare för mer information.

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag