Riksdagen vill se ”Grovt fordringsbedrägeri”

Det statliga utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) belyste behovet av att bland annat införa en ny straffbestämmelse benämnd grovt fordringsbedrägeri. Förenade Bolag var en av de utsedda remissinstanser som stod bakom förslaget tillsammans med flera myndigheter och berörda organisationer.

Riksdagens justitieutskott vill nu ”understryka vikten av att ett sådant brott snarast införs” och uppmanar regeringen att senast den 1 oktober 2015 återkomma till riksdagen med ”ett förslag som tillgodoser vad utskottet anfört.”

Mer om Grovt fordringsbedrägeri:
Artikel: Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag