Min Säkerhet i Sverige AB är Skyddad Handel

Min Säkerhet i Sverige AB står nu utskrivet istället för Skyddad Handel fakturorna.

Företaget Skyddad Handel Sverige AB bytte namn till Min säkerhet i Sverige AB 2014-10-09. Nu har namnet bytts ut även på fakturorna och ersatt det gamla produktnamnet “Skyddad Handel”. Du kan läsa mer om Skyddad Handel på vår Varningslista, se nedan.