Sannolik postkapning bakom fakturabedrägeri

Ett elföretag i Stockholmsområdet varnade igår om misstänkt fakturakapning.

Bedrägeriförsöket upptäcktes när företagets ordinarie kunder reagerade på ett utbytt kontonummer. Omfattningen av utskicket var mycket litet och enbart riktat till en handfull verksamheter. De felaktiga fakturorna hade ersätt de ordinarie som skickades den dagen och var i övrigt identiska, innehållandes information som en helt utomstående part inte kunnat känna till, vilket tyder på att någon har kapat företagets utgående post, ändrat i fakturorna, och sedan snabbt skickat iväg de falska.

Det konto som angivits på de falska fakturorna har släckts ner och inga pengar har gått varken in eller ut.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag