Tar varningslistat företag till rätten

Förenade Bolag bakom initiativ.
Sedan sen höst 2013 har verksamheten Ecoflex skapat ett mycket stort inflöde av klagomål till Förenade Bolags rådgivningslinje. På grund av den omfattande mängden och karaktären av vittnesmålen från drabbade har Förenade Bolag beslutat att gruppera anmälningar och driva en s.k fastställelsetalan mot verksamheten med syfte att bland annat ogiltigförklara avtalen.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag