Erbjudande från estnisk katalog

Liknande Nummerupplysningen.se.

I dagarna har ett utskick av talonger nått företagare i landet. Utskicket är tydligt formulerat som ett erbjudande om annonsering, men ett par varningstecken föreligger – som exempelvis likheten med omskrivna Nummerupplysningen.se

Företaget bakom tjänsten (Bolagsupplysningen OÜ – registreringsnummer 12497023) är baserat i Tallinn. Returadress för utskicket är Malmö.

Om du signerar talongen tecknar du ett två års löpande avtal som förlängs med ett år i taget efter första perioden.

Avtalsvillkor
”Annonsera hos Bolagsupplysningen.se och få därmed förtursexponering och möjlighet till egen utökad företagspresentation.Kostnad för tjänsten är 4795kr/år. Betalning sker förskottsvis. Betalningsvillkor är 14 dagar efter fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål tillkommer ränta om 2% per månad, påminnelse- och kravavgift. Samtliga priser anges exkl. moms. Avtalstiden är 24 månader. Den löper vidare i perioder om 12 månader. Uppsägning ska vara oss skriftligen tillhanda 60 dagar före avtalsperiodens utgång.”

Domänen bolagsupplysningen.se är registrerad på en privatperson. 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag