Erbjudande från estnisk katalog

Liknande Nummerupplysningen.se.

I dagarna har ett utskick av talonger nått företagare i landet. Utskicket är tydligt formulerat som ett erbjudande om annonsering, men ett par varningstecken föreligger – som exempelvis likheten med omskrivna Nummerupplysningen.se

Företaget bakom tjänsten (Bolagsupplysningen OÜ – registreringsnummer 12497023) är baserat i Tallinn. Returadress för utskicket är Malmö.

Om du signerar talongen tecknar du ett två års löpande avtal som förlängs med ett år i taget efter första perioden.

Avtalsvillkor
“Annonsera hos Bolagsupplysningen.se och få därmed förtursexponering och möjlighet till egen utökad företagspresentation.Kostnad för tjänsten är 4795kr/år. Betalning sker förskottsvis. Betalningsvillkor är 14 dagar efter fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål tillkommer ränta om 2% per månad, påminnelse- och kravavgift. Samtliga priser anges exkl. moms. Avtalstiden är 24 månader. Den löper vidare i perioder om 12 månader. Uppsägning ska vara oss skriftligen tillhanda 60 dagar före avtalsperiodens utgång.”

Domänen bolagsupplysningen.se är registrerad på en privatperson.