Ny betalningsmottagare för Företagsfakta

Det tredje i ordningen.Varumärkeskapade Företagsfakta har nu inlett fakturering med ett tredje bolag.