118 108 Media Solutions beskattas

Skatteverket bakom insats.

Igår rapporterades att rättegången kring 118 108 Media Solutions AB på grund av jävsituation måste tas om.

Skatteverket har dock angripit bolaget – och vissa involverade individer. 118 108 Media Solutions AB har påförts skatt (inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter) plus skattetillägg. Tre inblandade män har påförts inkomstskatt samt skattetillägg.