Skärpta lagar föreslås

Termen bluffaktura stramas åt ytterligare.Regeringens utredare och överåklagare Gunnel Lindberg föreslår en ny straffbestämmelse med namn grovt fordringsbedrägeri för att stävja den senste tidens oroväckande utveckling. Förslaget baseras på att det skall räcka med att bedragarens syfte varit att vilseleda – men bestämmelsen kräver samtidigt stora belopp och stor omfattning.

Förslaget är ett stort steg i rätt riktning.

Regeringens pressmeddelande. 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag