Rapporter om Registersök.com

Inkomna rapporter vittnar om problematiska försäljningsrutiner.

Registersök.com, en nystartad internetkatalog, säljer enligt inkomna rapporter genom att påskina att du tidigare annonserat och nu behöver kontrollera uppgifterna inför nästa period. Domänen, alltså själva hemsidesadressen, registrerades först 2013-06-11. 

Domänen är registrerad på en privatperson – samma som sitter i styrelsen för XTIT Kommanditbolag (969766-5702), vars telefonnummer (08 – 124 459 50) anges på registersök.com.

Verksamheten är registrerad på den ökända boxadressen Renstiernas Gata 28. 

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag