Sökdelen åtkomna av Skatteverket

Betalningssäkring och fråntagen F-skatt.

Skatteverket har i dagarna beslutat att återkalla F-skatt för företaget bakom produkten Sökdelen.se (IT-Kompaniet i Sverige KB) som publicerades på vår Varningslista den 16 januari 2013. IT-kompaniet i Sverige KB har underlåtit att lämna deklarationer för mervärdesskatt samt redovisat 0 kr i lämnade skattedeklarationer. IT-Kompaniet i Sverige KB har heller inte inkommit med synpunkter när skatteverkets övervägande tidigare meddelades. 

Skatteverket har även yrkat genom förvaltningsrätten att så mycket av bolagets egendom får tas i anspråk genom betalningssäkring som motsvarar ett belopp om 285 000 kronor avseende mervärdesskatt perioderna januari till juni 2013 samt skattetillägg. Bedömningen gjordes då att Skatteverkets ansökan bifalles – alltså godkänns.

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag