Vidare direkt vilseledande

Oärlig försäljning.

Vi har i över ett års tid tagit emot ett stort antal rapporter på att Vidare Direkt AB använder sig av vilseledande försäljning över telefon. Samtalet från deras säljare går ut på att du som företagare idag ligger publicerad ”på flera sidor på nätet” och att det innebär en viss riskfaktor. Ofta nämns särskilda belopp, som exempelvis att du riskerar att ta emot fakturor på 10 000 – 20 000 kronor på grund av just dessa publiceringar. Säljaren nämner även ibland särskilda katalognamn som dina uppgifter är publicerade på.

Som lösning på problemet erbjuder Vidare Direkt AB sig att hjälpa dig rensa bort dessa uppgifter åt dig mot en avgift på flera tusen kronor. Problemet är att tjänsten omöjligt kan fungera.

Därför fungerar inte bortrensningen

Ditt företags uppgifter kan vara publicerat på en eller flera varningslistade internetkataloger av flera skäl: 

  • Den oseriösa katalogen har stulit register från andra större, mer välkända sidor.
  • Den oseriösa katalogen har köpt ett register med tusentals företag i, och sedan publicerat detta. Dessa register återpubliceras med jämna intervaller.
  • Den oseriösa katalogen hör ihop med andra oseriösa kataloger, och registret förs över mellan produkterna. 

Den här typen av internetkataloger (benämns ofta ”blufföretag”) är skapade enbart för att driva in pengar genom olika vilseledande metoder, ofta genom att hänvisa till ett tidigare medverkande och dina redan publicerade uppgifter. Bakom katalogerna finns mycket sällan personer att kontakta eftersom huvudsyftet med verksamheten är att använda ett tillfälligt frontande bolag för fakturering under kort tid, för att sedan ersätta både bolag och produkt med nya varianter. Detta innebär i praktiken att en begäran om korrigerade uppgifter av Vidare Direkt AB inte ger något som helst resultat.

Dina publicerade uppgifter utgör heller ingen större risk för dig, trots att Vidare Direkt AB vill låta påskina motsatsen. Så länge du vet med dig vilket företag du betalat till tidigare, så är du utom fara och kan neka de som kontaktar dig med ont uppsåt.

Ditt företags uppgifter, som är offentliga uppgifter, kan också vara publicerade på en eller flera seriösa internetkataloger. Dessa är ofta mer välvilliga att ta bort eller justera information, även om det inte går att garantera. Värt att tänka på är att eftersom uppgifterna köps in av exempelvis PAR och Statistiska Centralbyrån har  katalogen full rätt att publicera dem, och ingen skyldighet att ta bort varken hela eller delar av införandet.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag