Riksdagsdebatt om bluffakturor

Idag fattar riksdagen beslut i frågor som rör bluffakturor.

Frågan om huruvida kreditupplysningslagen skall justeras för att verka mindre belastande för småföretagare är ständigt aktuell, men svår att realisera. Anders Nyman, skribent bland annat för Driva Eget, är skeptisk.

Läs mer om hur Anders ser på problematiken på Driva Egets hemsida