Dinregion.se på Svensk Handels Varningslista

Ännu en produkt av (SGP) Online Publishing varningslistad.

Svensk Handel har publicerat Din Region av (SGP) Online Publishing på sin Varningslista. Produkten är en av de äldsta från företaget med rötter till en tidigare tryckt katalog.
Prokat 2007

 

Prokat blev Dinregion.se

Redan 2007 såldes annonser över telefon med samma tillvägagångssätt som för dinregion.se men då till den tryckta katalogen Prokat som gavs ut av SGP Online Publishing i liten upplaga. Prokat kallades av dem själva för ”En av sveriges största regionala företagskataloger”.

Fler produkter av (SGP) Online Publishing AB

Företaget har flera varningslistade produkter grupperat under (SGP) Online Publishing AB. Företrädare nära verksamheten driver även inkassoföretaget Securo Finans, som inkasserar samtliga av Online Publishing erbjudna produkter med regelbundna stämningar som följd.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag