Om betalningsförelägganden från Bolagsbasen

Bolagsbasen skickar brev om betalningsförelägganden. Vilseledande text för att pressa dig till betalning.

I dagarna har ett stort antal skrivelser gått ut från Bolagsbasen, riktat till de som inte betalat deras fakturor. I skrivelsen står att ett betalningsföreläggande är inlämnat till Kronofogden och att det tas tillbaka om du betalar. Avgiften för inlämnandet är pålagd på summan – men Bolagsbasen har inte ansökt om något betalningsföreläggande.

Skulle ett inlämnande mot förmodan ske lämnar Kronofogden besked via post. Då skall föreläggandet bestridas till Kronofogden innan utsatt tid.

Hela skrivelsen:

”Enligt våra noteringar så har er fordran inte reglerats trots utskick av påminnelser samt Inkasso.

En ansökan om betalningsföreläggande har lämnats In hos Kronofogdemyndigheten. Om inte den nedan angivna fordran regleras så kommer vi slutföra ansökan. Detta kommer att för er innebära ytterligare kostnader, en skuld samt en registrerad betalnings- anmärkning. Kronofgdemyndigheten kan komma att göra en utmätning för att driva in skulden ifall den inte betalas in.

Er skuld ligger I vårt bevakningsregister, vilket innebär att vi bevakar att betalningen sker Inom 5 (fem) dagar från ovanstående datum. Regleras fordran, tar vi tillbaka ansökan.

Vid utebliven betalning tvingas vi gå vidare med ytterligare kravåtgärder där vi skickar in en stämningsansökan ev. lämnar in en konkursansökan. Kapitalbelopp enligt faktura nr XXXXX␣ Påminnelsekostnad␣ inkassokostnad enligt lag,Betalningsföreläggande,

Summa att betala:
1 969,00 kr 

50 kr 
160 kr 
600 kr 

Totalt 2 729,00 kr

Betalning ska ske till vårt bankkonto via bankgiro 871-9452. Det är viktigt att ni anger meddelandet XXXXX när ni betalar för att vi enklast ska kunna spåra er betalning. Har ni några frågor med anledning av fakturan eller kravet får vi be er att kontakta Bolagsbasen.”

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag