Extensium / Telespärr varningslistade

Hjälptjänsten Extensium på Svensk Handels Varningslista. Orderunderlagen är oklara eller icke-existerande.

Malmöbaserade hjälptjänsten/varningstjänsten Extensium / Telespärr publicerades igår på Svensk Handels Varningslista med anledning av oklar fakturering avseende tidigare gjorda beställningar. Underlaget vi själva tagit del av har inte bara varit äldre eller inte stämt med övriga uppgifter, i vissa fall har ljudfiler varit tomma och i andra har datumet för inspelning varit märkligt – exempelvis år 2005, två år innan Extensium AB existerade.

I en särskild ljudfil nämndes bland annat inget årtal vilket gjorde det omöjligt att fastställa när ordern tecknades, säljaren nämner inte vilket företag som säljer tjänsten och inte heller vad tjänsten innehåller. Det enda som nämns är ”Telespärr Plus”. Vi fick till svar att datumet står registrerat i filens egenskaper.

Oklart orderunderlag

I ljudfilen säger säljaren att datumet är ”den 10:e i 10:e”.  När vi däremot tittar på egenskaperna för filen (som enligt Extensium visar mer och rätt information) så är datumet registrerat på 1995-01-01 kl 01:00. Extensium AB bildades först 2007-04-24. Extensium svarar att systemets klocka var felinställd, att datumet uppenbart är felaktigt och avslutar med att ”det som sägs i ljudavtalet gäller”.

Majoriteten av de äldre ordrarna som fakturerats av Extensium under oklara former har krediterats efter utfört bestridande. Även fakturan för detta särskilda ärende krediterades. Bara någon dag innan hade dock Extensium meddelat oss: ”Vi kommer inte att skicka en Kreditfaktura till kunden då ett muntligt avtal föreligger oavsett”.

Extensium har tidigare rapporterats i tvivelaktiga sammanhang, bland annat gällande ett hyreskontrakt på över 30 000 per månad mellan blufföretaget Företagslansering Sverige AB (Hitta Företagen) och Extensium AB.

Mer om Extensium

– ”Extensium har tjänat mer än 1 000:- per dag (ex. moms) på att Företagslansering Sverige AB:s bluffakturerat svenska företag på 16 miljoner – från start till slut.”Varning för allehanda skräpvarningstjänster | Internetsweden.se / Peter Forsman

– ”Misslyckad marknadsföringskampanj”Telespärr – Massutskick | forenadebolag.se

 

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag