Kommunsidorna.se, Sverigesök.se och AdNet Online

AdNet Onlines produkter Kommunsidorna och Sverigesök fortsätter rendera klagomål. Samma försäljningsmetoder som tidigare.

Sverigesök.se

Publicerades på vår Varningslista den 3 februari 2011. Motiveringen var den strida ström klagomål som alla vittnade om samma tillvägagångssätt: försäljaren hänvisar till ett tidigare medlemskap och vill uppdatera uppgifterna inför nästa period. Klagomålen på Sverigesök.se och AdNet Online har inte avtagit sedan dess.
– Se Sverigesök.se på Varningslistan för mer information.

Kommunsidorna.se

Försäljningen av AdNet Onlines nya produkt Kommunsidorna.se är upplagd på samma vis som för Sverigesök.se. Kommunsidorna.se publicerades på vår Varningslista den 21 juni 2012.
– Se Kommunsidorna.se på Varningslistan för mer information.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag