Bluffakturor – så hanterar du dem

Begreppet bluffakturor är ett brett samlingsnamn för vad som i många fall rör sig om en avtalsrättslig tvist. Ibland baserat på en tidigare order, ibland inte. Trots att generella råd är svåra att ge har vi sammanställt ett par tips som kan hjälpa dig undvika de vanligaste fällorna.

Om du drabbas

Det är viktigt att tänka på att en strategi som varit lyckad i ett fall inte garanterat fungerar i ett annat. Situationer kan skilja sig åt och felaktig hantering kan bli kostsam eller onödigt problematisk. Vänd dig därför till någon som förstår och kan tolka situationen korrekt i första hand.

TÄNK PÅ ATT ALLTID…

… granska villkoren när du mottar handlingar.

Står det något på om ångerrätt, i sådant fall – hur lång är den? Gäller den från fakturadatum, orderdatum eller rentav orderbekräftelsedatum? Det är mycket viktigt att du återkommer till företaget inom den angivna tidsfristen, oavsett om du känns vid beställningen eller ej. Beställningar som görs av företag till andra företag omfattas nämligen inte av en lagstadgad ångerrätt (som för privatpersoner) men vissa leverantörer erbjuder en begränsad ångerrätt som goodwill. Utnyttja den när du kan för att undvika en eventuell tvist.

… granska detaljerna på mottagen faktura.

På fakturan står ofta en referens angiven. Se vem som står som beställare och säkerställ att ingen i eller kring din verksamhet tackat ja till produkten/tjänsten utan din vetskap. Kontakta sedan bolaget för fortsatt dialog. Det viktigaste att tänka på är själva orderunderlaget, och det vill du ta del av – oavsett om det rör sig om en inspelning eller en underskrift. Det har du alltid rätt att göra kostnadsfritt.

… meddela om du anser dig icke betalningsskyldig.

Det finns flera metoder att motsäga sig betalningsansvar på. Ett av de säkrare sätten är att skicka ett e-mail om företaget har en e-mailadress angiven. Då får du inte bara datum- och tidsregistrering utan märker även om mottagaren är legitim. Falska e-mailadresser är vanligt på bluffakturor kommer alltid tillbaka med ett felmeddelande. Den eventuella fortsatta korrespondensen är även den bra att ha sparad. Om handlingen du bestrider är ett inkassokrav skall bestridande gå till utställaren av kravet (inkassoföretaget). Tänk på att oseriösa inkassokrav existerar, även från företag med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.

Du kan även bestrida via post eller fax, men tänk på bevisbördan. Rekommenderade brev är bra för att säkerställa leverans, men kan innebära problem i en eventuell rättegång. Frågan som kan uppstå är hur man verifierar vad som faktiskt fanns i brevet.

Förmedla varför du anser att fakturan är felaktig. Det kan gälla till exempel vilseledande telefonförsäljning (det försäljaren sade stämmer inte med vad du fick), att du inte har beställt produkten eller att priset är högre än avtalat. Kräv orderbevis i den mån du anser det nödvändigt. Utan orderbevis faller nämligen kravet.

Nästa steg är att invänta företagets eventuella svar och därefter räkna ut nästa grepp. Påminnelser och olika typer av påtryckningar är vanligt men i varierande grad. Ofta nämns tyngre ord som kronofogdeninkasso eller tingsrätt. Bluffbolag brukar använda dessa metoder mycket frikostigt. Vissa menar allvar. Andra inte.

… känna till din situation och dina rättigheter så bra som möjligt.

Om du är osäker rekommenderar vi att du vänder dig till någon som kan grundläggande avtalsrätt – chansa inte på din bästa vän eller arbetskamrat. Felaktig information kan vara direkt förödande och framförallt kommentarer på internet kan vara svaga rent kunskapsmässigt. Det är också viktigt att se den stora bilden: det krävs inte mycket för att skilja ett fall från ett annat och generalisering är farligt. Specialister på bluffakturor bör man vara extra försiktig med då det finns ett antal oseriösa aktörer.

… låta alla bluffakturor hanteras på rätt sätt 

Åter igen – chansa inte. Goda råd kan bli dyra.

Bluffakturor kommer i olika typer och av olika anledningar.

Det kan till exempel hända att…

… du blir uppringd om ett tidigare införande och ombeds bekräfta dina uppgifter.

Var noga med att säkerställa vem som ringer. Vad heter bolaget? Vad har de för organisationsnummer? Gäller införandet en hemsida som du känner till? Vilken adress har sidan? Ställ kontrollfrågor om införandet – som till exempel när du gick med, om du tidigare betalat och vad avgiften var. Be sedan om att få återkomma till säljaren eller företaget i fråga när du gått igenom dina papper. Av de bluffakturor vi hanterar är många i själva verket tecknade i sådana här situationer.

… du är osäker på säljarens identitet vid telefonsamtal.

Om du har en dator tillgänglig under samtalet kan du granska Förenade Bolags Varningslista under tiden. Längst upp på vår sida finns en sökmotor, använd den för att se om till exempel organisationsnummer, telefonnummer eller namn ger några träffar på bluffakturor eller bluffbolag. Våra kunder erhåller en tryckt lista på posten som passar utmärkt att ta med sig om man lämnar kontoret eller inte har tillgång till en dator med internetuppkoppling.

… företaget ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Trots att bluffbolag generellt anses vara ljusskygga och bluffakturor i många fall har oseriös grund är betalningsförelägganden från Kronofogden relativt vanliga. Ett betalningsföreläggande betyder däremot inte att du måste betala – men det är mycket viktigt att du följer anvisningarna bifogade med ansökan. Tänk på att falska betalningsförelägganden förekommer. Ring alltid Kronofogden i första hand och glöm inte tidsfristen.

Om du mot förmodan får en riktig ansökan om betalningsföreläggande kan du begära rättelse i efterhand under förutsättning att ett dokumenterat bestridande finns – daterat innan ansökan.

… företaget ansöker om stämning i tingsrätten.

Stämningar hör inte till ovanligheterna och är i vissa fall mer regel än undantag men omfattningen varierar starkt beroende på vilket företag du har hamnat i tvist med. Precis som med betalningsförelägganden från Kronofogden är det viktigt att du följer anvisningarna och framförallt den tidsfrist du har (10 dagar) på att inkomma med svar. Ett delgivningskvitto får inte under några omständigheter slängas eller tappas bort. Uteblir ditt svar fastställs skulden utan ditt veto, en så kallad tredskodom. Det vill du undvika.

Det kan vara psykiskt påfrestande att stå inför en stämning och eventuell förhandling i tingsrätten. Försök tänka på att nämndemännen finns där för din och vår rättvisas skull. Låt inte företaget du tvistar med skrämma dig till betalning innan ni prövat fallet. Med rätt förutsättningar kan du vinna målet, men utan att pröva lagen står du inför en garanterad förlust. Bluffakturor bör bemötas med kunskap och du bör värdesätta din integritet.

Kronofogden besvarar frågor gällande betalningsförelägganden och betalningsanmärkningar.

Länk: Kronofogden

Tingsrätten kan svara på om företaget du tvistar med tidigare har tagit ärenden vidare i din region.

Länk: Sök Domstol

(observera att förfrågan endast gäller den tingsrätt du kontaktar).

Bluffakturor i överflöd

… hittar du på Förenade Bolags Varningslista.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag