Bluffakturor med kommanditbolag som dimridåer

Välanvänd metod – än idag.

Förenade Bolag har idag publicerat två skiljda produkter som faktureras samtidigt, ur samma företag, med betalningen överlåten till ett tredje bolag. Metoden med att förlänga betalning ut till en kedja av kommanditbolag är sedan länge beprövad.

Ett exempel: Din Iso Guide (från 2011):

Soriba AB stod som företaget bakom produkten, men fakturan överläts till Delbonnia KBDelbonnia KB har organisationsnummer 969753-5848. Komplementär till Delbonnia KB är Tak & Snö Bygg i Stockholm KB med organisationsnummer 969753-5848. Komplementär för Tak & Snö Bygg i Stockholm KB är Bollio KB med organisationsnummer 969728-6392.

Din Iso Guide - Överlåten faktura

Din Iso Guide – Överlåten faktura

Bollio KB stod själva som front för Företagsdelen 2011 och har bland annat skickat ut falska betalningsförelägganden i försök att driva in betalning. Man angav flera betalningsmottagare på fakturorna för Företagsdelen 2011, bland annat Jönsson Finans (Plusgiro 154 39 43-3) och Nortorp Finans (Plusgiro 157 19 87-5).

Plusgirot till Jönsson Finans användes i sin tur bland annat för Sökregistret (www.sokregistret.se som frontades av Hualan Media & Info). Plusgirot till Nortorp Finans användes av Företagssidorna 2011 (frontat av M.B.K Mediainnovatörerna) för att senare bytas ut mot Juuti Finans (Plusgiro 159 09 42-7).

Metoden används än idag

Utformningen av fakturorna från Svenska Lokaldelen och Svenska Industritorget (som publicerades på vår Varningslista idag, 2012-10-25)  är identisk en av de fakturor som gick från Gula Sidan.org med skillnad att betalning nu istället går till  Internetexpo Media i Sthlm KB (organisationsnummer 969751-9412).

Gula Sidan.org, fakturerades bland annat med en enskild firma bakom, och överlät då fakturor till vad man kallar för Jönsson Factoring / Finans under september 2012. Jönsson Factoring/Finans kopplar bakåt till bland annat Företagsdelen 2011, Dinisoguide.se och Sökregistret.se (från 2010).

Jämförelse - Svenska Industritorget & Gula Sidan

Jämförelse – Svenska Industritorget & Gula Sidan (oktober 2012)

 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag