Bluffakturor bekämpas i samlad åtgärd

Polisens beräknade operationer når fram.

Satsningen mot grov kriminell brottslighet öppnar för gränsöverskridande samarbetsmöjligheter bland annat mellan Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten enligt Polisens pressmeddelande om bluffakturor och organiserad brottslighet.

Hela meddelandet:

Bluffakturor för miljoner i omlopp

Det finns starka indikationer på att många företag runt om i landet har fått bluffakturor som förfaller till betalning nu i månadsskiftet. Flera av bolagen som ligger bakom bedrägerierna har sitt säte i Malmö men anmälningar sker runt om i landet. Bedrägerierna ökar i omfattning och tillvägagångssätten förändras ständigt. Företagsnamnen ändras men det är ofta samma persongrupperingar som ligger bakom och den här kriminella verksamheten omsätter enorma pengar. – Mörkertalet är stort. Vi kan egentligen bara se och bedöma utifrån de utsatta som vänder sig till oss och gör en anmälan om bedrägeriförsök. De fullbordade bedrägerierna kommer av naturliga skäl inte till vår kännedom eftersom den utsatta betalar in det fakturerade beloppen för att det verkar enklare än att ta strid om saken trots att man vet att man har rätten på sin sida, säger Stefan Larsson som är erfaren bedrägeriutredare i Malmö.

Bedrägerier förekommer och har förekommit i alla tider. Genom internet och den globala digitala kommunikationen har bedragarna skaffat sig gränslösa möjligheter att bedriva sin verksamhet som årligen omsätter miljardbelopp bara i Sverige. Hjärnorna bakom verksamheten förändrar hela tiden sina metoder och byter marknad och inriktning med ganska täta intervaller. Omkring av 85 procent av verksamheten bedrivs av bolag med kopplingar till Malmöregionen. – Ett företag som under en kort tid skickat ut tusentals fakturor till en viss målgrupp av företagare byter sedan snabbt till en annan målgrupp i ett annat geografiskt område. Efter ytterligare en tid byter man namn på företaget och går ut med nya bluffakturor gällande någon annan tjänst eller produkt och påstår att det finns ett avtal med betalningsansvar, säger Stefan Larsson vidare. Även om det finns ett antal aktörer på den här marknaden så är metoderna och tillvägagångssättet i det närmaste identiska. Fram till idag har vi endast sett att det är företagare som blivit drabbade av just den nu aktuella formen av bedrägerier, men detta kan snabbt ändras till att även drabba privatpersoner.

Ofta handlar det om ett telefonsamtal med erbjudande om att förlänga eller starta någon form av annonsering på Internet. Beloppen kan variera men det tycks finnas ett snitt på mellan 5 000 och 8 000 kronor. Det finns fall med belopp upp till en kvarts miljon. – Man utnyttjar människor okunskap om hur Internet fungerar och vill till exempel ha betalt för att man syns på Google. Den som påstår att man inte har beställt någon sådan tjänst får reda på att det hittills varit gratis men att man nu måste betala eller så plockas man bort så att kunderna inte kan hitta företaget. Säger man sig vara ointresserad av att ”förlänga” så får man i alla fall en faktura för den tiden man funnits där, säger Stefan Larsson.

Inom Skånepolisen ser man mycket allvarligt på den här brottsligheten och arbetar intensivt för att komma åt dem som ligger bakom. Det finns exempel på äldre personer som äger skogsegendom i företagsform och blivit fakturerade för en hemsida på Internet som de aldrig haft. I ett fall blev hustrun så rädd för de hotfulla samtalen och kraven på betalning att hon blev svårt sjuk och fick läggas in på sjukhus. Verksamheten bedrivs av grovt kriminella personer i olika konstellationer. Inkomsterna från bluffakturorna genererar i annan brottslig verksamhet till exempel för att köpa in stora mängder narkotika och vapen för vidare försäljning med nya höga inkomster som följd. För att polisinsatserna ska bli så effektiva som möjlig sker samarbete med andra myndigheter såsom Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten inom ramen för den särskilda satsningen, kallad Selma, mot den grova kriminella brottsligheten. – Vi befarar att en hel del kommer att betala bluffakturor som vi vet är utskickade till ett stort antal företagare inför det kommande månadsskiftet. En extra vaksamhet föreslås nu efter semesteruppehållet. Vi hoppas verkligen att var och en som fått en faktura för något de inte anser att de ingått något avtal om, bestrider betalningsansvar och gör en polisanmälan.

En enkel sökning på Internet kan ofta ge bra besked om det är ett seriöst företag bakom en faktura. Om man inte är säker på fakturan föreslås att man vänder sig till utställande företag och begär in fakturaunderlaget. Seriösa företag har inga problem med det. Företagarföreningar och medlemsorganisationer har också alldeles utmärkta råd på sina hemsidor och flera av dem tar dessutom på sig mycket av det administrativa arbete som behöver göras, säger Stefan Larsson.
Källa: Polisen.se – Bluffakturor för miljoner i omlopp.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag