Svenskmedia Öresund utlovar ångerrätt

Efter en stor mängd klagomål under en längre tid förbättrar företaget sina villkor.  Men fakturorna säger annorlunda.

Företaget Svenskmedia Öresund AB och produkten Länsdelen (med namn som Stockholmdelen, Jönköpingsdelen, Örebrodelen bland annat) har under en mycket lång tid renderat ett stort antal klagomål för vilsedande försäljning, något de själva menar är relaterat till att kunder förväxlar dem med andra bolag. Klagomålen vi tar emot redovisas otvivelaktigt, nämligen på Svenskmedia Öresund ABs fakturor och ger således inte utrymme för någon sådan förväxling. Svenskmedia Öresund AB har varit publicerade på vår Varningslista sedan april 2011.

Enligt Svenskmedia Öresund ABs VD Paul Burton har man erbjudit ångerrätt sedan 2012-04-02:
”Villkoren för Ångerrätt och garantier står tydligt i grön text på framsidan på både orderbekräftelsen och fakturan.” meddelar Paul.

Bilden som bifogas meddelandet säger att fakturorna med ångerrätt nu ser ut så här:

Orderbekräftelse med ångerrätt

Orderbekräftelse med ångerrätt


Närbild

Orderbekräftelse med ångerrätt närbild

Grön text, menar Svensk Media Öresund, är alltså tillagd på fakturorna med funktion att tydliggöra ångerrätten. Värt att anmärka på i bilden ovan är att du garanteras ”minst 350 besökare” i ena stycken följt av ”minst 500” i det andra.

Vi har gått igenom ett par nyligen inkomna orderbekräftelser som inte innehåller någon grön text om ångerrätt, och dessutom skickas ut med villkor som säger att du debiteras 35% i straffavgift om fakturan skall annulleras. Detta på fakturor och bekräftelser utskrivna efter datumet ångerrätten enligt Paul Burton infördes.

Orderbekräftelse - utan ångerrätt?

Orderbekräftelse – utan ångerrätt?

 Här ser man att orderbekräftelsen inte innehåller någon grön text om ångerrätt.

Avtalet säger 35% i straffavgift

Avtalet säger 35% i straffavgift

Handlingarna som är ett av många exempel är utskrivna av Svenskmedia Öresund AB en dag efter de införde ångerrätten. På baksidan av bekräftelsen är villkoret om 35% straffavgift utskrivet.

I skrivande stund ligger två aktiva inkassokrav som hanteras av Intrum Justitia där Svensk Media Öresund tillhandahållit ett orderlag i form av ljudfil – som båda avslutas mitt i en mening samt saknar väsentliga delar.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag