LD International i konkurs

LD International AB önskas i konkurs av borgenär. Vi känner till företaget väl.

LD International stod bakom produkter som Scandinavian Business Link & Nordisk Företagsindustri, annonsportaler med automatiskt genererat innehåll och få eller inga besökare. Företagets suppleant var samtidigt ledamot i Netbanner Sweden AB (försatt i konkurs 2011-11-09). Konceptet gick ut på att sälja över telefon och skicka ut fax för retur till de som inte önskar medverka. Faxet, sade man, var mycket viktigt att man returnerade snabbt. Många gjorde det – och såg inte att det i själva verket var utformat som en maskerad offert. Fakturan skulle snart komma på posten och vara på höga belopp – ofta gällde offerten en annons om 4000-8000kr och 4-8 st införanden. Båda företagen arbetade på precis samma sätt.

Netbanner Sweden använde sig bland annat av en produkt vid namn Skolguiden.info som riktade in sig till skolor runtom i sverige med samma metod. De rektorer för drabbade skolor vi talade med ansåg sig grundlurade och stod ofta inför hot om vidare åtgärder. Vissa hade betalat kraven.

Övriga kopplingar:
D.L Förlag har enligt uppgift tagit över bland annat Branschkontakt.com (som tidigare drevs av Netbanner Sweden).
Montenor Communication driver bland annat Companies And Trade. Gemensamt för de båda är att metoderna känns igen.

Företaget som ansökt om att försätta LD International i konkurs (med motivering obestånd) gör så på grund av utebliven korrigering av en dubbelbetald faktura. LD International har, förutom undvikit återbetala beloppet, heller inte besvarat ansökt betalningsföreläggande varvid ytterligare åtgärder tagits av borgenären.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag